Dr. Birte M. Skofteland styrker kompetansen i Miko Plast AS

Birte_Skofteland_1_2011

Dr. Birte M. Skofteland

Miko Plast legger i disse dager bak seg sitt beste år så langt. Selskapet ble stiftet i 1998 og har i de senere årene utviklet seg til å bli et høykompetansefirma innen utvikling og fremstilling av plastprodukter. Miko Plast A/S tilbyr hele linjen fra ide til ferdig produsert produkt, uansett produksjonsmetode og -volum. Årsaken til suksessen ligger på flere steder, men høy kompetanse og egen produksjon i Norge er nøkkelen.

Miko Plast har ambisjoner om å vokse ytterligere og sikter mot marked med store krav til kvalitet og gjennomførings evne. Som et ledd i dette er Dr. Birte M. Skofteland ansatt og starter i firmaet fra nyttår.

Birte skal jobbe som forretningsutvikler og være med å styrke kompetansen på prosjektledelse, markedsføring og salg, noe som vil gi Miko Plast mulighet til å gå inn enda tyngre til krevende kunder. Hun er utdannet kjemiker og har en dr. innen framstilling av polyetylen. Birte har lang erfaring fra prosjektarbeid fra store selskap som Elkem og Statkraft og har jobbet som forretningsutvikler i oppstartsselskapet Scatec Solar.