Miko Plast spesialproduserer til forsvarets fregatter

Det har vært sagt mye om at forsvaret ikke plasserte vesentlige ordre i Norge da det skulle bygges fem nye fregatter til det norske sjøforsvar. Hovedordren gikk da også til et spansk verft (Isar). Her handler det imidlertid ikke om «hvor ille det var», men om to bedrifter som fikk være med.

Norske selskaper
Laborel A/S i Oslo fikk oppgaven å lage et detekteringsystem for radioaktivitet. Og Miko Plast A/S fikk ordren å utvikle og produsere montasjebraketter og beskyttelseskåper til samme utstyr.

Laborell har tilhold på Alnabru i Oslo. De har spesialisert seg på leveranser av elektronisk utstyr, og er et av landets fremste fagmiljøer på området. De leverer skreddersydde opplegg, både til sivile og militære formål. Firmaets daglige leder, Karsten Fredriksen, sier at bedriften tidligere også har levert komplekse detekteringsanlegg, men at dette var et av de mer prestisjetunge prosjekter man har hatt.

Spesialprodukter
Miko Plast har tilhold på Nordstrand i Oslo. De har, i tillegg til sin serie produksjonsrettede sprøytestøpe virksomhet på Gardermoen, spesialisert seg på utvikling og produksjon av plastkomponenter, også i mindre antall. De leverer nå alt fra prosjektering til ferdig produkt – både i store og små serier. Daglig leder, Steinar Lein, sier at bedriften nå server alle typer produksjonsoppdrag innen plastkomponenter, og at utviklingen og produksjonen av braketter og innkapsling til forsvarets detekteringssystem ga bedriften vind i seilene.

Holdbarhet
Da Miko Plast fikk ordren fra Laborel, var det med en viss spenning man gikk løs på saken. Dette selv om man også tidligere hadde utviklet og levert plastkomponenter med høye krav til nøyaktighet.

Her var kravene om mekanisk og termisk holdbarhet en ut fordring, noe Miko Plast visste de ville kunne løse med dagens plastmaterial-teknikk; det var bare spørsmål om å finne de rette løsninger.

Strenge krav
Det er en kjent sak at forsvaret er en av de mer krevende kunder man kan ha ,og da utstyret skulle kunne monteres i toppen av en mast på et fartøy som i det ene øyeblikket befant seg i middelhavet for så å forflytte seg til sør ishavet, ble kravene til termisk holdbarhet vesentlige. Saken ble ikke enklere av at det på et noe sent tidspunkt ble lagt frem utvidede krav til mekanisk styrke. Produktet skulle kunne motstå en trykkbølge motsvarende en akselerasjon på 70 G. Og dette skulle verifiseres gjennom tester ved Det Norske Veritas.

Nødvendige forbedringer
På dette stadiet hadde Miko Plast allerede gjort konstruksjonen og første prototyp ferdig. Etter en gjenomgang ble man enige om å gå tilbake til tegnebordet og se over spesielt brakettenes holdbarhet under ekstrem-påkjenninger. Dette resulterte i at en ny del måtte implementeres; en vibrasjonsdempende supportplate ble konstruert og tillagt på prototyper. Produktene ble senere testet hos DNV under en viss spenning som ble utløst til tilfredshet da testen ble solid bestått – uten kommentarer.

Fregattene er nå under levering, og i toppen av mastene kan man se resultatet av frisk, norsk industrisatsning.