Veidekke og Miko Plast samarbeider om nye kumløsninger

Det nye Økernkrysset skrider frem og en av utfordringene hovedentreprenør Veidekke AS har støtt på er sammenkoblinger av rørgater for overvann. Her er det snakk om store dimensjoner og flere rør som skal sammen i alle mulige diameter, overganger og vinkler. Får å få til koblingene støpes det kummer.

En av kummene skulle skjøte sammen 2 rør, ett på Ø 1400 mm og ett på Ø 1000 mm til 3 rør på 800 mm i 98,17 graderes vinkel. Da tidligere truskleverandør mente det ikke lot seg gjøre og forskaling i tre ville bli for komplisert, tok Veidekke kontakt med Miko Plast med forespørselen om det lot seg gjøre å utvikle et system for fremstilling av unike plastrenner (trusker) i kompliserte utforminger.

Idèen var å benytte disse innvendig i kummene, mellom rørene som form for betong støpningen. Etter flere befaringer konstruerte Miko Plast truskene beregnet på sveising i PEHD. Etter korrigeringer ble sveisejobben utført og truskene heist på plass på klargjort kumsåle. Kummen kunne deretter støpes nesten uten forskalingsarbeide.

Daglig leder i Miko Plast, Steinar Lein, uttaler: Vi er imponert over Veidekke som under stort tidspress ville initiere et slikt prosjekt. Vi har nå kompetansen og løsninger for alle kompliserte rørkoblinger og er klare til nye oppdrag.

Driftsleder i Veidekke, John Willy Grav, uttaler: Miko Plast sine trusker er meget fordelaktige. De kan heises rett på plass og støping av kum kan gjøres i en omgang uten kompliserte forskalinger. Dette sparer oss for både tid og utgifter. Dessuten er plastoverflaten ideell da den forhindrer groing. Oslo Vann og Avløpsetat spesifiserer nå dette som et krav i enkelte kummer.

Miko Plast har også i ettertid levert flere kumløsninger til Veidekke.