Miko Plast flytter produksjonen til Ytre Enebakk

Nytt fabrikklokale i Gneisveien 1, Ytre Enebakk

Nytt fabrikklokale i Gneisveien 1, Ytre Enebakk

 

Miko Plast har siden 2006 hatt fabrikklokaler i samme bygg som Norsk Gjenvinning på Gardermoen.

Norsk Gjenvinning  har bestemt seg for å samlokalisere Gardermoanlegget med ett større anlegget  i Oslo.  Dette betyr at vi må flytte produksjonen til andre lokaler. Etter å ha vurder flere muligheter falt valget på nye, større fasiliteter i Ytre Enebakk. Vi bygger opp lagret vårt  og alt det praktiske i forbindelse med flyttingen er på plass slik at vi kan yte god service til våre kunder også de ukene i september og oktober mens flyttingen pågår.

Nye lokaler, nye muligheter
Større lokaler og nye maskiner vil gjøre det enklere for oss å øke produksjonen av hylseplugg og kantbeskyttere i takt med den tiltakende etterspørselen vi opplever fra den europeiske papirindustrien. Miko Plast er et innovativt selskap med solid kompetanse innen produktdesign- og utvikling, de nye fabrikkfasilitetene gir oss mulighet til å virkeliggjøre visjonen vår, «fra ide til produkt» i større grad enn i dag. Dette vil komme våre kunder til gode.

Samling i Mikoområdet
Miko Trading eier Havaristen, et supermarked for kjøp og salg av havarerte varepartier, på samme industriområde i Ytre Enebakk. Det har alltid vært et nært samarbeid mellom Miko Plast og Miko Trading, dette vil bli enklere når produksjonen til Miko Plast flyttes til Ytre Enebakk. En annen fordel er at Miko Gruppen nå vil ha flere ansatte i produksjon og handel på samme sted, noe som vil gjøre oss i stand til å yte enda bedre service.