Miko Edge Protector HD, DEKRA sertifisert!

Month: mars 2015

Miko Plast AS har i en årrekke levert sin egenproduserte kantbeskytter til Papirbransjen i Europa. Dette er en spesielt konstruert kantbeskytter for papirruller, men den benyttes også til sikring av platepakker og lignende.

Det er store krefter som opptas i produktet også i streng kulde er dette en utfordring. Da produktet er en del av lastsikringen av papirruller på opp mot 3 tonn sier det seg selv at et brudd i produktet vil være kritisk. Miko Plast AS utviklet sin kantbeskytter for å tåle disse påkjenninger og har siden 2009 hatt stor suksess med produktet og levert til Norge, Sverige, Finland, England og Belgia. Nå står også Tyskland for tur. For kunne selge utstyr til lastsikring i Tyskland må produktet være godkjent for slik bruk av offentlig myndigheter.

Sertifiseringen er gjort hos DEKRA Automobil GmbH i Tyskland.

Testingen ble utført gjennom en rekke tester: Friksjons-koeffisient, praktisk bruk og styrke i kulde. Testen var en suksess på alle punkter.