PROTOTYPER PÅ HUNDREDELEN !

 

FDM gir solide og rimelige deler med noen tidels mm toleranse. Nå med SLA i hus kan vi tilby med toleranser ned mot noen hundredels mm.

Samlet gir det å ha begge teknikker oss mulighet til å leverere deler både som prototyper, men også som deler til bruk.

Utvalget av materialer er stort, inkludert myke kvaliteter helt ned i Shore A 50.