Resirkulert plast

Mattias Fogel viser frem en hylseplugg produsert i Miko WPC.

De siste årene har bevisstheten rundt å redusere forbruket av plast, og samtidig øke resirkuleringsgraden, blitt vesentlig styrket. Engangsprodukter av plast som Q-tips, sugerør og rørepinner er utfaset og nå ansett som feil bruk av materialet. Plast er ikke et bruk og kast materiale, brukt riktig er det et fantastisk materiale som gir produktene lang levetid, lav vekt og flere egenskaper man ikke finner i andre materialer.

Kantbeskytter og hylseplugg produsert i Miko RPC-materiale.

De aller fleste plastmaterialer egner seg svært godt til resirkulering og det er vanskelig å se for seg en bedre håndtering av plastavfall enn å gi det nytt liv i nye produkter. Dette da det reduserer forbruket av fossile råvarer 1:1. Vi i Miko Plast har i en årrekke benyttet 500-600 tonn/år med resirkulert plast gjennom vårt RPC-program som kort forklart innebærer:

– 100% gjenvunnet råvare – ingen nye fossile resurser brukt.

– Materialet hentes tidlig ut av resirkuleringsprosessen og blir kun sortert og kvernet – ingen vask, luting og regranulering.

– RPC-programmet har også blitt utvidet til å være «Closed loop», som innebærer at vi tar tilbake utgåtte RPC-produkter fra våre kunder og resirkulerer de til nye produkter.

Produksjon av kantbeskyttere i Miko RPC-materiale.

For å ytterligere redusere mengden fossile råvarer har vi også utviklet WPC-programmet. WPC tar utgangspunkt i RPC-programmet, men i tillegg tilsetter vi trefiber i den resirkulerte plasten. Trefibrene armerer og bidrar til redusert materialbruk. Her er det selvsagt viktig med closed loop ordningen.

Vi ønsker å bidra til at flere bruker resirkulert plast i sine produkter så her kommer noen tips:

 • Sørg for tydelig materialmerking.
  • Produktene bør være tydelig merket med resirkuleringskode eller enda bedre: materialnavn. Selv om man kaster all plast i den samme posen hjemme, må dette deles opp i individuelle materialfraksjoner før det kan brukes på nytt og bli til nye produkter.
 • Unngå å blande forskjellige materialer i samme produkt.
  • Noen ganger er det ønskelig å kombinere materialer, men da er det også viktig å være klar over at det blir mer utfordrende eller umulig å resirkulere disse materialene.
  • En løsning for dette kan være å ha et eget system for gjenbruk som vår RPC/WPC closed loop.
 • Tenk på demontering for resirkulering når du designer sammenføyning.
  • Sveising og liming gjør resirkulering utfordrende, spesielt hvis man har et produkt som består av flere materialer.
  • Snepper, skruer osv. gjør det enklere å ta produktet fra hverandre og sortere de ulike komponentene inn i riktig materialstrøm. Dette vil også gjøre det enklere å produsere delene.
 • Resirkulert plast har noen begrensninger, vær klar over de og finn en vei rundt.
  • Hvis man virkelig ønsker å bruke resirkulert plast må man være fleksibel på farge. De ulike produktene som blir resirkulert vil nødvendigvis ha forskjellige farger, resultatet blir en brun-grå farge. Denne «resirkuleringsfargen» kan man godt være stolt av for den forteller at man har bidratt til noe bra!
  • Vanligvis har man ikke tilgang på detaljerte datablad. Dette kan man løse ved å designe med litt videre toleranser. Testing av de ferdige komponentene er å anbefale.
  • Man bør forvente noe variasjon i egenskapene til det resirkulerte materialet siden det kan være sammensatt av ulike undervarianter av materialet.
 • Prøv å ta i bruk det resirkulerte materialet så tidlig som mulig.
  • Kortere gjenvinningsprosess/færre steg i gjenvinningsprosessen er bra. Hvis man kan kverne det gamle produktet og sende det rett til ny produksjon er det bedre enn en omfattende oppskaleringsprosess.
 • Velg plaster som egner seg godt til resirkulering hvis du kan.
  • Termoplaster kan smeltes og formes på nytt. Herdeplaster og gummi dannes ved kjemiske/termiske kryssbindinger og er vanskelig eller umulig å resirkulere.

                                               

I teksten ovenfor er det lenker til mer informasjon om RPC og WPC. Ta kontakt med oss i Miko Plast hvis du ønsker å vite mer om materialene og de behov du har for dine produkter.