Miko-plast på ONS 2018

Miko Plast AS var på plass ONS2018

Miko Plast AS var på plass ONS2018

Miko Plast var på plass i Stavanger i anledning ONS - Offshore Northern Seas 2018. Som en del av Omni nettverket hadde vi leid fergen Rygerfjell som stand.

Miko-plast på ONS 2018

Portrett av Mattias Fogel

Ny salgsansvarlig for Europa - Mattias Fogel

Ny salgsansvarlig for Europa – Mattias Fogel

Ny salgsansvarlig Europa.

Miko Plast vokser igjen! Våre kantbeskyttere og hylseplugger leveres i dag til papirprodusenter i hele Europa. Dette er ett marked med store krav til kvalitet og gjennomføringsevne. Vi har derfor ansatt Mattias Fogel som salgsansvarlig for Europa. Mattias har erfaring med produktsalg fra smykkebransjen, helsekost og tidligere salgssjef i Hammarplast AS. Nå gjør han en gledelig retur til plastindustrien og vårt team i Miko Plast AS.

Portrett av Mattias Fogel

Transportsikring

Transportsikring

I 1989 startet Miko å levere hylseplugger til papirbransjen i Norge. I dag har Miko Plast et egenutviklet komplett program for transportsikring av papirruller.

Våre kantbeskyttere og hylseplugger leveres i dag til de fleste store papirprodusentene over hele Europa. Da våre kantbeskyttere og hylseplugger er en del av lastsikring av papirruller på opp mot tre tonn, sier det seg selv at brudd i produktene vil være kritisk. Derfor har vi utviklet våre produkter for å tåle ekstreme påkjenninger. Vi tester alle delene selv til krav som ligger langt over det som kreves og sertifiserer de der det er behov for det. Vi eksporterer årlig 400 tonn sikringsprodukter, alt laget av gjenvunnet materiale.

Germany

Verkehrssicherheit

Miko liefert seit 1989 Hülsenstopfen an die norwegische Papierindustrie. Heute verfügt Miko Plast über ein komplettes eigenentwickeltes Programm zur Transportsicherung von Papierrollen. Miko Plast liefert Kantenschutz und Hülsenstopfen an die grössten Papierproduzenten in ganz Europa. Da unsere Kantenschutz und unsere Hülsenstopfen für Papierrollen bis zu einem Gewicht von drei Tonnen benutzt werden können, legen wir selbstverständlich grossen Wert auf Stabilität. Wir haben deshalb unsere Produkte dahingehend entwickelt, dass sie extreme Belastungen aushalten können. Wir testen alle Teile selbst und zwar mit Testanforderung, welche weit über den gewöhnlichen Anforderungen liegen und haben dafür die entsprechenden Zertifikate. Wir exportieren jährlich 400 Tonnen Transportsicherungsprodukte, alle aus Recycling Material.


Maskinert robotarm

Maskinert robotarm for Icsys AS

Maskinert robotarm for Icsys AS

Armen kan styres manuelt for å kontrollere en robotarm som slave.

Miko Plast AS har bistått i materialvalg, levert maskinerte deler og støpte sillikonringer.

Maskinert robotarm

Subsea Valley 2017

Subsea Valley 2017

Miko Plast og Omni-alliansen var representert på Subsea Valley 2017 med en samlestand og en foredragssal som satte spor.

Med en imponerende stand på 100 kvm og et tettpakket foredragsprogram gjennomførte Omni sin største messesatsning noen gang.

Tema for foredragene var Alll Electric. Med foredragsholdere fra Statoil, Elume, Blue Logic og flere andre var det tettpakket sal alle dager.

På de forskjellige stands ble gode relasjoner mellom Omni-medlemmer og Subseabransjen bygget.

Messen var krevende, men vel vært innsatsen!


Miko Plast og OMNI-alliansen på stand

Miko Plast AS går inn i OMNI SA

Miko Plast AS går inn i OMNI SA

OMNI SA er et nettverk av eksperter innen elektronikk, programvareutvikling og produksjon. Alliansen består fra før av flere firma som utvikler og produserer elektronikk-produkter. Gjerne inn mot krevende markeder som har behov for produkter til bruk i tøffe miljøer.

Miko Plast har i en årrekke levert utvikling og produksjon av plastkomponenter. Vi har bred kompetanse innen feltet og lang erfaring med prosjekter for blant annet forsvaret og subsea kunder.

Når Miko Plast nå går inn som medlem i alliansen vil gruppen nå også kunne tilby kapslinger og annen plast-mekanikk. Dette gjør nå Omni til en leverandør av elektronikk produkter med all utvikling og produksjon «in House».

Miko Plast og OMNI-alliansen på stand

Miko Edge Protector HD, DEKRA sertifisert!

Miko Edge Protector HD, DEKRA sertifisert!

Miko Plast AS har i en årrekke levert sin egenproduserte kantbeskytter til Papirbransjen i Europa. Dette er en spesielt konstruert kantbeskytter for papirruller, men den benyttes også til sikring av platepakker og lignende.

Det er store krefter som opptas i produktet også i streng kulde er dette en utfordring. Da produktet er en del av lastsikringen av papirruller på opp mot 3 tonn sier det seg selv at et brudd i produktet vil være kritisk. Miko Plast AS utviklet sin kantbeskytter for å tåle disse påkjenninger og har siden 2009 hatt stor suksess med produktet og levert til Norge, Sverige, Finland, England og Belgia. Nå står også Tyskland for tur. For kunne selge utstyr til lastsikring i Tyskland må produktet være godkjent for slik bruk av offentlig myndigheter.

Sertifiseringen er gjort hos DEKRA Automobil GmbH i Tyskland.

Testingen ble utført gjennom en rekke tester: Friksjons-koeffisient, praktisk bruk og styrke i kulde. Testen var en suksess på alle punkter.


Miko Plast flytter produksjonen til Ytre Enebakk

Nytt fabrikklokale i Gneisveien 1, Ytre Enebakk

Nytt fabrikklokale i Gneisveien 1, Ytre Enebakk

 

Miko Plast har siden 2006 hatt fabrikklokaler i samme bygg som Norsk Gjenvinning på Gardermoen.

Norsk Gjenvinning  har bestemt seg for å samlokalisere Gardermoanlegget med ett større anlegget  i Oslo.  Dette betyr at vi må flytte produksjonen til andre lokaler. Etter å ha vurder flere muligheter falt valget på nye, større fasiliteter i Ytre Enebakk. Vi bygger opp lagret vårt  og alt det praktiske i forbindelse med flyttingen er på plass slik at vi kan yte god service til våre kunder også de ukene i september og oktober mens flyttingen pågår.

Nye lokaler, nye muligheter
Større lokaler og nye maskiner vil gjøre det enklere for oss å øke produksjonen av hylseplugg og kantbeskyttere i takt med den tiltakende etterspørselen vi opplever fra den europeiske papirindustrien. Miko Plast er et innovativt selskap med solid kompetanse innen produktdesign- og utvikling, de nye fabrikkfasilitetene gir oss mulighet til å virkeliggjøre visjonen vår, «fra ide til produkt» i større grad enn i dag. Dette vil komme våre kunder til gode.

Samling i Mikoområdet
Miko Trading eier Havaristen, et supermarked for kjøp og salg av havarerte varepartier, på samme industriområde i Ytre Enebakk. Det har alltid vært et nært samarbeid mellom Miko Plast og Miko Trading, dette vil bli enklere når produksjonen til Miko Plast flyttes til Ytre Enebakk. En annen fordel er at Miko Gruppen nå vil ha flere ansatte i produksjon og handel på samme sted, noe som vil gjøre oss i stand til å yte enda bedre service.


Miko Plast går subsea

Up and down facing unit
Down facing isolation unit

Subsea er et vekstområde innen O&G-næringen. Det går mot dypere vann og mer komplekse prosjekter. Miko Plast er med på denne utviklingen.

GE/NLI

Exxon Mobile har en andel i en satellitt til Kizomba-feltet i Angola. Olje utvinnes her på 2500m dyp. GE er leverandør til Exxon Mobile og NLI er en av underleverandørene.

Miko Plast har en EPC kontrakt med NLI der Miko Plast leverer komplette isolasjonsenheter, down facing isolation units og torque buckets, i plast og stål. Down facing isolation unit er en isolasjonsring konstruert som en bevegelig klemme som muliggjør montering med ROV. Klemmene har en dimeter på 1,2 m, torque buckets isolerer og beskytter momentjusterings-punktet på tilkoblingene. Delene blir levert ferdig pakket klare for sending til Angola.


Miljøløsning til Odfjell Drilling

Oppdrag
Norsk oljeindustri er ledende i verden når det gjelder utvikling av miljøløsninger offshore. Et av de viktigste målene er «null utslipp til sjø».

Miko Plast fikk i oppdrag av Odfjell Drilling å utvikle og produsere en ny spylekant for å redusere risikoen for at olje, mudd og vann blir spylt ned i sjøen eller på underliggende dekk når dekket rengjøres.

Den nye spylekanten må tåle påkjenninger fra:

  • vær (regn, vind, sol)
  • kjemisk påvirkning (olje, mud, kjemikalier)
  • kollisjonslast (sammenstøt med konteinere og annet utstyr)
  • vanntrykk ved høytrykksspyling

 

Utvikling og produksjon: Fra PUR til PEHD
PUR støp blir ofte brukt til å produsere solide deler til bruk under røffe forhold offshore. Istedenfor PUR anbefalte Miko Plast Odfjell å bruke PEHD, et mye rimeligere materiale som oppfyller kriteriene gitt av Odfjell. PEHD har stivhet til å stå uten avstivere og kan bøyes og ta slag uten fare for at det sprekker. I tillegg er materialet bestandig mot de fleste kjemiske løsninger og olje. To prototyper med forskjellig høyde ble testet offshore før vi begynte produksjon. Ferdig produkt er nå installert på Grane-plattformen. Kanten fungerer etter spesifikasjonene.