I 1989 startet Miko å levere hylseplugger til papirbransjen i Norge. I dag har Miko Plast ett egenutviklet komplett program for transportsikring av papirruller.

Produkter levert av Miko Plast

Våre kantbeskyttere og hylseplugger leveres i dag til de fleste store papirprodusentene over hele Europa. Da våre kantbeskyttere og hylseplugger er en del av lastsikring av papirruller på opp mot tre tonn, sier det seg selv at brudd i produktene vil være kritisk. Derfor har vi utviklet våre produkter til å tåle ekstreme påkjenninger. Vi tester alle delene selv til krav som ligger langt over det som kreves og sertifiserer de der det er behov for det. Vi eksporterer årlig 400 tonn sikringsprodukter, alt er selvsagt laget av gjenvunnet materiale!

Miko kantbeskytter Miko Edge ProtectorTM og hylseplugg Miko Core PlugTM er designet for bruk ved transport av papirruller, men kan også benyttes til transport av andre varer. Produktene er konstruert for å oppta trykk og fordele dette utover et større område slik at papiret ikke blir skadet under transport.

De er meget solide og produsert for å tåle lang tids bruk. Materialet som benyttes gir produktene meget gode egenskaper ved temperatursvingninger.

Vår nye kantbeskytter er blitt veldig godt mottatt og vi betjener nå store deler av det europeiske markedet.

Fordeler med Miko kantbeskytter og hylseplugger:

 • Tåler store temperatursvingninger.
  Utmerkede egenskaper ved stor belastning.
  Meget solide, kan benyttes mange ganger.
  Konstruert for enkel pakking og oppvaring.
  Konkurransedyktige priser.
  Lages av gjenvunnet PEHD og PP.
  Fungerer også utmerket til andre typer gods, f.eks. plast ruller, betongelementer, gipsplater osv.

Last ned datablad for lagerførte dimensjoner:

Datablad 52,0 mm
Datablad 71,6 mm
Datablad 72,0 mm
Datablad 73,0 mm
Datablad 76,0 mmDatablad 77,0 mm
Datablad 101,5 mm
Datablad 102,0 mm
Datablad 150,7 mm
Datablad 151,0 mmDatablad 152,0 mm
Datablad 203,0 mm
Datablad 302,0 mm
Datablad 305,0 mm
Datablad 306,0 mm

Datablad 52,0 mm
Datablad 71,6 mm
Datablad 72,0 mm
Datablad 73,0 mm
Datablad 76,0 mmDatablad 77,0 mm
Datablad 101,5 mm
Datablad 102,0 mm
Datablad 150,7 mm
Datablad 151,0 mmDatablad 152,0 mm
Datablad 203,0 mm
Datablad 302,0 mm
Datablad 305,0 mm
Datablad 306,0 mm

Våre kantbeskyttere og hylseplugger leveres i dag til de fleste store papirprodusentene over hele Europa. Da våre kantbeskyttere og hylseplugger er en del av lastsikring av papirruller på opp mot tre tonn, sier det seg selv at brudd i produktene vil være kritisk. Derfor har vi utviklet våre produkter til å tåle ekstreme påkjenninger. Vi tester alle delene selv til krav som ligger langt over det som kreves og sertifiserer de der det er behov for det. Vi eksporterer årlig 400 tonn sikringsprodukter, alt er selvsagt laget av gjenvunnet materiale!

Miko kantbeskytter Miko Edge ProtectorTM og hylseplugg Miko Core PlugTM er designet for bruk ved transport av papirruller, men kan også benyttes til transport av andre varer. Produktene er konstruert for å oppta trykk og fordele dette utover et større område slik at papiret ikke blir skadet under transport.

De er meget solide og produsert for å tåle lang tids bruk. Materialet som benyttes gir produktene meget gode egenskaper ved temperatursvingninger.

Vår nye kantbeskytter er blitt veldig godt mottatt og vi betjener nå store deler av det europeiske markedet.

Fordeler med Miko kantbeskytter og hylseplugger:

Tåler store temperatursvingninger.
Utmerkede egenskaper ved stor belastning.
Meget solide, kan benyttes mange ganger.
Konstruert for enkel pakking og oppvaring.
Konkurransedyktige priser.
Lages av gjenvunnet PEHD og PP.
Fungerer også utmerket til andre typer gods, f.eks. plast ruller, betongelementer, gipsplater osv.

Last ned datablad for lagerførte dimensjoner:
Datablad 52,0 mm
Datablad 71,6 mm
Datablad 72,0 mm
Datablad 73,0 mm
Datablad 76,0 mmDatablad 77,0 mm
Datablad 101,5 mm
Datablad 102,0 mm
Datablad 150,7 mm
Datablad 151,0 mmDatablad 152,0 mm
Datablad 203,0 mm
Datablad 302,0 mm
Datablad 305,0 mm
Datablad 306,0 mm
Miko Plast Plug. Foto.
Miko Core PlugTM
Miko Plast Kantbeskytter. Foto.
Miko Edge ProtectorTM
Papirruller forsvarlig sikret med Miko Kantbeskyttere.
Papirruller forsvarlig sikret med Miko Kantbeskyttere.

TRANSPORTSICHERUNG – KANTENSCHUTZ UND HÜLSENSTOPFEN
Germany

Miko liefert seit 1989 Hülsenstopfen an die norwegische Papierindustrie. Heute verfügt Miko Plast über ein komplettes eigenentwickeltes Programm zur Transportsicherung von Papierrollen. Miko Plast liefert Kantenschutz und Hülsenstopfen an die grössten Papierproduzenten in ganz Europa. Da unsere Kantenschutz und unsere Hülsenstopfen für Papierrollen bis zu einem Gewicht von drei Tonnen benutzt werden können, legen wir selbstverständlich grossen Wert auf Stabilität. Wir haben deshalb unsere Produkte dahingehend entwickelt, dass sie extreme Belastungen aushalten können. Wir testen alle Teile selbst und zwar mit Testanforderung, welche weit über den gewöhnlichen Anforderungen liegen und haben dafür die entsprechenden Zertifikate. Wir exportieren jährlich 400 Tonnen Transportsicherungsprodukte, alle aus Recycling Material.