Vi produserer via alle produksjonsmetoder, sprøytestøping, ekstrudering, vakuumtrekking, PUR-støp eller maskinering avhengig av produktets utforming og seriestørrelse. Produksjon foregår på vår fabrikk utenfor Oslo. Å velge rett produksjonsprosess er viktig. Dette er kostnadseffektivt for deg.

Sveising

Mange plasttyper er velegnet for sveising, sveiseflatene smeltes sammen under påvirkning av varme og trykk. Av halvfabrikata, plater og rør sveiser vi større produkter gjerne til vann/avløps- og subseainstallsjoner. Her benyttes PP, PEHD eller PVC.

Sprøytestøping

I en sprøytestøpemaskin blir plasten varmet opp og bearbeidet i en sylinder av et skruestempel. Skruen presser en tilmålt mengde inn i en temperert form. Prosessen egner seg særlig for store volum av små og middelstore artikler av termoplast med komplisert geometri. Prosessen har en relativt høy prosjektkostnad på grunn av formverktøy.

PUR Støping

Polyuretan er en fellesbetegnelse for en gruppe av plastmaterialer som kjennetegnes ved å inneholde uretanbindinger. Polyuretan er ett tokomponent-materiale. PUR lar seg lett støpe til produkter i egnede formverktøy, og kan lett varieres og tilpasses produktets krav. Materialet er enkelt å bearbeide og lar seg metallisere og lakkere. Råvarene blandes med blandemaskiner og fylles direkte inn i formrommet. Det kan støpes med varierende godstykkelse, og man oppnår produkter med god poretetthet, stor slitestyrke og stor kjemisk motstand.

Vakuumforming

Ved vakuumforming spennes plastplater eller folie i en ramme som deretter varmes opp til sin formingstemperatur. Deretter formes plasten mot et verktøy ved at luften suges ut gjennom verktøyet og plasten dras inn mot verktøyet. Etter kjøling er produktet klart for etterbearbeiding. Fordelene med vakuumforming er kort tid fra ide til ferdig produkt og rimelige verktøy. Store produkter er også enkle å forme og plastplater med ulike dekorerte overflater kan formes slik at lakkering blir overflødig.

Ekstrudering

I en ekstruder blir termoplast varmet opp og bearbeidet i en sylinder som kontinuerlig presser plasten ut gjennom en dyseåpning/profilverktøy. Dette gir produktet den ønskede tverrsnittprofilen. Plasten passerer så gjennom et kjølebad og kappes deretter til ønskede lengder. Den kan også rulles opp.

Maskinering

Maskinering av plastprodukter utføres ved at emner, plater eller bolter, freses eller dreies til ønsket produkt. Prosessen tillater produksjon uten former eller verktøy

3D print

Ved mindre serier er våre 3D-printere et godt produksjons alternativ.

FDM gir solide og rimelige deler med noen tidels mm toleranse.

Om det er strenge krav til toleranser og mekaniske egenskaper benytter vi SLA som gir deler med utmerkede mekaniske egenskaper og toleranser ned mot noen hundredels mm.